Na jaki komponent środowiska naturalnego będzie oddziaływała planowana inwestycja?
Jakiego zagadnienia "środowiskowego" będzie dotyczyła?

Pozwolenia zintegrowane
Gospodarka wodno-ściekowa
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
Inne

W celu wyboru dostępnego dla Twojej firmy programu dotacyjnego konieczne jest określenie rozmiaru przedsiębiorstwa.

Czy twoja firma to:

Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników)
Mała firma (zatrudnia mniej niż 50 pracowników)
Średnia firma (zatrudnia mniej niż 250 pracowników)
Duża firma (zatrudnia powyżej 250 pracowników)
  Nie wiem
Proszę skorzystać z kwalifikatora na stronach PARP tutaj

Zobacz też na możliwości uzyskania wsparcia z funduszy przedakcesyjnych: Fundusz Dotacji Inwestycyjnych oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  
Jeśli znasz program którego szukasz idź do:
1.
Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
(SPO WKP 2.2.1)
2.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
(SPO WKP 2.3)
3.
Pozwolenie zintegrowane
(SPO WKP 2.4.1)
4.
Gospodarka wodno-ściekowa
(SPO WKP 2.4.2)
5.
Ochrona powietrza
(SPO WKP 2.4.3)
6.
Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
(SPO WKP 2.4.4)
7.
Mikroprzedsiębiorstwa
(3.4)
 
1.
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego